Musíme provádět opt-in, abychom vyhověli GDPR?

euroflag

Musíme provádět opt-in, abychom vyhověli GDPR?

Musíme provádět opt-in, abychom vyhověli GDPR? Ne, GDPR nařizuje řadu opatření, ale málokdy je konkrétní v tom, jak přesně to máte udělat. Souhlas musí být průkazný. Zkrátka, aby nikdo nemohl anonymně do vaší databáze navkládat adresy (nebo abyse na to nemohl nikdo vymlouvat). Opt-in je situace, kdy po vložení adresy (a případně dalších údajů) je na ní odeslán email s kódem nebo prolinkem, který musí adresát potvrdit a tím prokázat, že je majitelem příslušné schránky. Jde asi o nejčastější způsob, jakým to budou firmy dělat, ale nikoliv jedinou možnou.
 
Pokud zůstáváme v offline světě, je další možností třeba vyplnění papírového dotazníku např. v prodejně (je dobré mít tam klauzuli, kde zákazník prohlašuje, že schránka je jeho). Lze použít i údaje z různých smluv a objednávek (nezapomeňte tam ale mít odděleně potvrzovaný souhlas s využitím marketingových údajů pro marketingové účely). Bez opt-inu se ale můžete obejít i na internetu, pokud se dotyčný kontakt prokáže jinak. Kupříkladu pokud následuje platba kartou, jež je neanonymní.
 
Logicky vyvstává otázka, jak zajistit průkaznost, pokud součástí osobních dat není emailová adresa ani nic podobného.
 
Nezapomeňte ale, že ještě daleko důležitější je, aby vaši zákazníci měli vždy snadnou možnost, jak se odhlásit a byli o ní informováni. Incomaker tyto aspekty řeší automaticky.