Automatické oslovení zákazníka

Správné oslovení zákazníka je základem personalizace. Mail, který zákazníka oslovuje jménem správně česky, působí věrohodněji a podle statistik se tím zvyšuje míra konverze a snižuje míra odhlašování.

Incomaker podporuje automatickou inteligentní tvorbu oslovení v závislosti na pravidlech daného jazyka.

V kartě kontaktu je pole Oslovení, do kterého se automaticky vloží oslovení, které systém odvodil ze jména, případně titulů apod.

Oslovení

K tomu, aby se oslovení vyplnilo, je nutno mít u kontaktu vybraný jazyk (tvorba oslovení je závislá na jazyku a kultuře kontaktu). Incomaker se snaží jazyk odhadnout sám, pokud to není možné, oslovení nevyplní.

Poté je oslovení doplněno automaticky po editaci kontaktu nebo automatickým procesem později.

Pokud není uživatel s automaticky generovaným oslovením spokojen, může jej v kolonce Oslovení ručně změnit. Takto nastavené oslovení bude mít přednost oproti automaticky generovanému.