Import statických segmentů kontaktu

Zvláštní kategorií je import segmentů. Statické segmenty, do kterých je kontakt zařazen, mohou být importovány spolu s ním. V takovém případě může sloupec vstupního souboru obsahovat výběr segmentů jedné kategorie.