Míra zapojení

Zapojení (engagement) je metrika užívaná na sociálních sítích pro měření úspěšnosti příspěvku. Každé médium ji počítá odišně.