Náklady na akvizici zákazníka

Náklady na akvizici zákazníka (Customer Acquisition Cost, CAC) jsou kalkulovány jako marketingové náklady plus náklady prodeje za určité období děleno počtem zákazníků za dané období získaných.