Nastavení zástupců pro příspěvky do sociálních sítí

Pokud chcete využít variabilních příspěvků do sociálních sítí, je nutné definovat příslušné zástupce a jejich hodnoty. Lze to provést snadno pomocí zástupce v sekci Sítě.

Zástupné znaky sociálních sítí

Klikněte na Zástupné znaky sociálních sítí.

Editace zástupných znaků v sociálních sítích

Definice zástupců

Jméno nového vlastního pole sociální sítě - název zástupce. Objeví se na tlačítku, kterým se zástupci do textu přidávají.

Strojový název vlastního pole sociální sítě - v podstatě jakékoliv unikátní slovo. Bude se poté vkládat do příspěvků na místa, kde má finálně dojít k nahrazení vlastní hodnotou. Může jít o naprosto libovolný výraz. Doporučujeme jedno slovo velkými písmeny.

Řazení - nepovinná položky, podle které se event. seznam řadí. Vyšší číslo je výše.

Po vyplnění stačí stisknout tlačítko Přidat.

Definice hodnot

Pokračujte níže a vyberte si sociální profil, ke kterému chcete přiřadit konkrétní hodnotu. Pokud v seznamu žádné sociální profily nejsou, zkuste se podívat na tento návod.

Vyberte strojový název definovaný výše, dejme tomu PRODUCT.

Vepište požadovanou hodnotu tohoto parametru pro daný účet.

Položky lze i smazat oranžovým křížkem na příslušné řádce.