Vícekanálový marketing

Podpora současného využití více marketingových kanálů současně je velmi mocná funkcionalita. Při dnešním zahlcení lidí informacemi je nutné zasahovat je současně z více stran. Různé segmenty také reagují na různé kanály různě. Incomaker podporuje mailing, sociální sítě, mobilní aplikace, blogy, internetovou reklamu a další kanály, čímž zvyšuje efektivitu marketingu o desítky procent. Pro co nejefektivnější využití je třeba připojit do Incomakeru co nejvíce marketingových kanálů.

Můžete začít např. přípravou příspěvku do vašeho blogu. Blog je výhodný v tom, že vede zákazníky na váš web, kde je může Incomaker sledovat a nabízet jim personalizovaný obsah. Navíc tím zvyšujeme SEO.

Vložení příspěvku do blogu

K příspěvku můžete doplnit titulní obrázek (nemusí být stejný jako obrázky, které použijete uvnitř textu), titulek atd.

Metadata článku v blogu

V dalším kroku je automaticky připraven příspěvek např. do Facebooku. Lze jej buďto okamžitě odeslat nebo předtím i upravit. Samozřejmostí je možnost vložit příspěvek současně do mnoha sociálních profilů (firemní, produktové, fanouškovské atd.).

Příprava příspěvku do Facebooku

Příspěvek je pak okamžitě vložen do všech profilů sociálních sítí.

Příspěvek vložený Incomakerem do Facebooku

Dále lze pokračovat např. mailingem, kde lze do mailu vložit prvky použité v předchozích krocích.

Zástupný text

dsss

Výběr zástupného textu

Příslušný prvek se vloží tam, kde je třeba. Takto lze napojit jakoukoliv část. Text, předmět, obrázky a to z blogu i sociálních sítí (případně jiných médií).

Vložený prvek

Tímto způsobem lze zkrátit čas potřebný k oslovení komunity zákazníků až o 80 %. Incomaker příspěvky vybaví prvky pro sledování a měří, jak si ten který kanál a příspěvek vede.