retargenting

computer screen with hand, decision yes or no
  • Ročně přijdeme o 18.8 % e-mailových kontaktů.
  • Přibližně 27% z toho představuje případy, kdy se odběratelé odhlásí.
  • Můžeme zamezit až dvěma třetinám odhlášení.

Link pro odhlášení by měl být součástí každého marketingového e-mailu. I ti největší spammeři vám většinou dají možnost se odhlásit. Žádná firma však nesleduje ráda, jak počet kontaktů v její pracně vybudované databázi klesá.

Continue reading →
computer screen with hand, decision yes or no
  • 18.8% of email contacts lost yearly.
  • About 27% of losses come from unsubscriptions
  • You can decrease it by two-thirds

A link for unsubscription is an evitable part of any marketing email. Even true spammers usually respect your right to unsubscribe. Companies, on the other hand, don’t like watching how their precious database decays over time.

Continue reading →