emailing

Show in browser link is an automatically generated link that you can add to your email to allow users to open your email in browser instead of an email client.

Portuguese, International
Continue reading →
computer screen with hand, decision yes or no
  • 18.8% de contactos de email perdidos por ano.
  • Cerca de 5% das perdas vêm de cancelamento de subscrições.
  • Pode reduzir estas perdas em dois terços.

Um link para cancelamento de subscrições é uma parte inevitável de qualquer acção email de marketing. Mesmo os verdadeiros spammers geralmente respeitam o seu direito de cancelar a assinatura.

Continue reading →
computer screen with hand, decision yes or no
  • Ročně přijdeme o 18.8 % e-mailových kontaktů.
  • Přibližně 27% z toho představuje případy, kdy se odběratelé odhlásí.
  • Můžeme zamezit až dvěma třetinám odhlášení.

Link pro odhlášení by měl být součástí každého marketingového e-mailu. I ti největší spammeři vám většinou dají možnost se odhlásit. Žádná firma však nesleduje ráda, jak počet kontaktů v její pracně vybudované databázi klesá.

Continue reading →
computer screen with hand, decision yes or no
  • 18.8% of email contacts lost yearly.
  • About 27% of losses come from unsubscriptions
  • You can decrease it by two-thirds

A link for unsubscription is an evitable part of any marketing email. Even true spammers usually respect your right to unsubscribe. Companies, on the other hand, don’t like watching how their precious database decays over time.

Continue reading →
computer screen with AB test
admin's picture

The Advantages of A/B Testing

Continue reading →
computer screen with AB test
admin's picture

The Advantages of A/B Testing

Continue reading →

Show in browser link is an automatically generated link that you can add to your email to allow users to open your email in browser instead of an email client.

English
Continue reading →

Evita as armadilhas do spam?

Conhece as armadilhas do spam? Se não conhece, os seus resultados de marketing por email podem ser terrivelmente afetados. As armadilhas do Spam podem reduzir a entregabilidade dos seus emails drasticamente ou até resultar na impossibilidade de simplesmente os seus emails não chegarem às caixas de entrada.

Continue reading →

Do you avoid spam traps?

Do you know spam traps? If not, your email marketing results could be terribly harmed. Spam traps could decrease the deliverability of your emails by tens of percents or even lead to the fact you will not be able to deliver almost anything.

Continue reading →

Dáváte si pozor na spamové pasti?

Víte, co jsou to spamové pasti? Pokud ne, riskujete, že výsledky vašeho emailového marketingu mohou být citelně poškozeny. Spamové pasti mohou snížit doručitelnost vašich emailů o desítky procent nebo dokonce vést k tomu, že nebudete schopni posílat skoro nic.

Continue reading →