Chcete znovu zapojit vaše neaktivní odběratele nebo se snažíte oživit dříve aktivní zákazníky, kteří nakupovali na vašem e-shopu? V dnešním digitálním prostředí je e-mailový marketing skvělým způsobem, jak udržet kontakt se zákazníky a budovat s nimi dlouhodobobý vztah. Nicméně není neobvyklé, že někteří odběratelé se časem stanou neaktivními. S tím vám pomohou reaktivační kampaně.

Co je to e-mailová reaktivační kampaň?

E-mailová reaktivační kampaň je marketingová strategie, jejímž cílem je oživit zapojení zákazníků a znovu zapojit odběratele, kteří se stali méně aktivními - tedy neotevírají vaše newslettery nebo za poslední dobu neprovedli žádnou objednávku na e-shopu. E-mailové reaktivační kampaně zahrnují zasílání specificky zaměřených e-mailů neaktivním odběratelům se záměrem podpořit jejich zájem o váš e-shop.

reaktivace

Proč spustit reaktivační kampaň a jaké jsou konkrétní kroky?

Znovunavázáním kontaktu s neaktivními odběrateli máte možnost znovu vzbudit jejich zájem o vaši značku, produkty a služby a doufat, že se z nich opět stanou aktivní a loajální zákazníci. Kromě toho také vyčistíte svůj seznam odběratelů od pasivních uživatelů, což vám pomůže udržet si vaší databázi aktuální a kvalitní. 

1) Vysegmentujte si neaktivních odběratele: Vytipujte si skupinu odběratelů, kteří byli po určitou dobu neaktivní – například pošlete kampaň jen na ty, kteří během posledních 12 měsíců neotevřeli žádný váš newsletter nebo neprovedli žádnou objednávku na vašem e-shopu. 

Segmentace

2) Používejte atraktivní názvy předmětů: Je důležité používat poutavá klíčová slova a předměty, abyste neaktivní odběratele přiměli k otevření vašich reaktivačních e-mailů. Ideální je reaktivační kampaň poslat ve více krocích - tedy posílat dosílky na ty, kteří neotevřeli původní e-mail. Pro každý krok je tedy vytvořit jiný název předmětu. Předměty, které vyvolávají pocit naléhavosti nebo využívají personalizovaný přístup, mohou pomoci zvýšit zapojení. 

3) Nabídněte něco hodnotného na oplátku: Nabídněte svým odběratelům exkluzivní slevy, relevantní obsah či jiné incentivy, které neaktivní odběratele povzbudí k akci. Připomeňte jim hodnotu, kterou mohou získat, když budou sledovat váš obsah.

4) Personalizujte e-maily na míru vaším zákazníkům: Reaktivační e-maily přizpůsobené jednotlivým zákazníkům mohou pomoci podpořit větší zapojení odběratelů. Oslovte své odběratele jejich jménem a nabídněte jim relevantní produktovou nabídku na základě jejich minulého chování na vašem e-shopu. 

5) Použijte jasnou výzvu k akci (CTA): Zahrňte jasné a přesvědčivé call-to-action (výzva k akci), které vybízejí odběratele k provedení konkrétní akce, jako je kliknutí na odkaz pro návštěvu vašich webových stránek, aktualizace preferencí nebo nákup.

6) Testujte a optimalizujte: Je důležité důsledně sledovat a analyzovat úspěšnost reaktivačních kampaní a podle toho je aktualizovat a upravovat. Testujte různé předměty, varianty obsahu a CTA, abyste optimalizovali e-maily a zlepšili opětovné zapojení.

Glazed Hide Regions
Secondary Header
0 Comments
Tuesday, October 17, 2023 By Ngan Vu