Google popups

Vyskakovací okna patří mezi nejvýkonnější nástroje k záchytu nových zákazníků. Jsou léty prověřeným nástrojem k proměně náhodných návštěvníků v odběratele marketingové komunikace a zákazníky. Někteří naší zákazníci se občas bojí je používat, protože si myslí, že jim v takovém případě bude Google penalizovat jejich weby.

Není to pravda. Tento názor vychází z dezinterpretace googlovského článku o vyskakovacích oknech. Google nepenalizuje vyskakovací okna na desktopu. Co se týče mobilních platforem, Google penalizuje rušivé "prvky":

  • Použití pop-upu, který zakrývá hlavní obsah, buď ihned poté, co uživatel vstoupí na stránku nebo v průběhu jejího prohlížení
  • Zobrazení samostatného prvku, který musí uživatel zavřít před zobrazením hlavního obsahu.
  • Použití uspořádání, kde okamžitě viditelná část stránky vypadá jako vložený prvek a k hlavnímu obsahu se musí uživatel posunout dolů.

Z těchto důvodů doporučuje používat vyskakovací okna na mobilech s opatrností a Incomaker je implicitně na mobilech nepoužívá. To nicméně neznamená, že je nelze na mobilech používat vůbec. A už vůbec to neznamená, že jsou penalizovány na desktopu.

Glazed Hide Regions
Secondary Header
0 Comments
Tuesday, October 8, 2019 By Tomáš Šalamon