Míra vrácení

Co to znamená, když e-mail dostane tzv. "bounce"?

Znamená to, že e-mail byl odmítnut serverem příjemce. Existují soft bouncy, tedy dočasná odmítnutí, která se časem sama vyřeší. Dochází k němu nejčastěji v případě, že příjemce má plnou e-mailovou schránku. Hard bounce znamená trvalý problém a dochází k němu například, když e-mailová adresa neexistuje.

Posílání e-mailů na adresy s příznakem bounce je nežádoucí praktika, která by mohla poškodit míru doručení. Incomaker vám proto nedává pouze informaci o míře vrácení, ale také na tyto e-mailové adresy po několika pokusech přestane posílat e-maily.

Míra vrácení