3 Červen 2022

Incomaker dobře pracuje s celou řadou platforem elektronického obchodování. Získává data z e-shopů, analyzuje je, automatizuje marketingové kampaně, cílí na koncové zákazníky s konkrétními nabídkami atd., aby jejich majitelům přinesl vyšší tržby.
V této sérii vám představíme některé z platforem (globálních i lokálních), na kterých můžete postavit svůj e-shop a které s Incomakerem dobře spolupracují.

6 Květen 2022

Customer lifetime value (CLV) je měřítkem celkového příjmu, který může firma očekávat od typického zákazníka po celou dobu, po kterou je jeho klientem.

2 Květen 2022

Většina e-shopových platforem umí pracovat se slevovými kupony, které můžete nabídnout svým zákazníkům jako motivaci k nákupu. A Incomaker s nimi umí velmi snadno pracovat, takže využití tohoto marketingového nástroje ve vašich kampaních je neuvěřitelně snadné.

5 Duben 2022

postman

Emailový marketing je jeden z nejefektivnějších kanálů online marketingu a dokáže generovat dodatečné tržby s nepatrnými náklady. Jeho výkonnost můžete ale ještě zvýšit několika jednoduchými triky. Nebo také neznalostí pravidel výkon značně poškodit. Záleží na předmětu emailu, podobě emailu a mnoha dalších prvcích, které rozhodují o tom, jestli email zapadne nebo se lidé prokliknou až na váš web a nakoupí.

1 Duben 2022

pre-header

Používáte preheader ? Preheader je text, který je uveden za řádkem předmětu, když je e-mail odeslán do vaší e-mailové schránky. Jako poněkud zanedbávaný ale schopný mladší bratr, byl text před záhlavím příliš dlouho zastíněn předmětem mailu. Je však velmi užitečný,

- dává příjemci ochutnat, co je v těle vašeho e-mailu

- uvádí podstatné informace, které nechcete, aby příjemci unikly

- zařazuje užitečné údaje o značce, například adresu obchodu

1 Duben 2022

'Promotions' is not spam. It is mail that is properly and completely delivered to the recipient's inbox.

Je třeba říct, že „Hromadná pošta“ (na Gmailu „Promoakce“) není spam. Je to řádně a plnohodnotně doručená pošta v hlavní schránce adresáta. Pouze je příslušnou službou (Seznamem, Gmailem…) označena jako hromadná a je tak i zobrazována.Jinými slovy, zabránit tomu je problematické a do jisté míry i nežádoucí. Než se tomu budeme věnovat, je třeba říci, že fakt, že pošta bude označena jako hromadná, neznamená, že se nedostane k adresátům.

1 Duben 2022

Pricelist

V B2B je důležité používání různých druhů ceníků (různé dealerské kategorie, apod.) pro jednotlivé zákazníky. I v B2C může být ale užitečná personalizace cen např. pro zákazníky ve VIP kategorii, klubu, atd.

V Incomakeru můžete tyto zákazníky přiřadit k vašemu ceníku. Ceník vám umožňuje definovat konkrétní sadu cen pro konkrétního zákazníka. Je to automatické. Incomaker bude schopen přímo navrhovat konkrétní ceny jednotlivým zákazníkům během e-mailových kampaní, ve webových widgetech, apod.