Odkaz 'Zobrazit v prohlížeči'

Odkaz "Zobrazit v prohlížeči" je automaticky generovaný odkaz, který můžete přidat do e-mailu a umožnit tak zákazníkům otevřít e-mail v prohlížeči místo v e-mailovém klientovi.

Vložení

V editoru šablon v kategorii Hlavičky najdete widget Otevřít v prohížeči, který jednoduše přetáhnete do šablony na místo, kde chcete odkaz mít.

Otevřít v prohlížeči

Editace

Po kliknuti na "Otevřít v prohlížeči" přímo v šabloně se otevřou možnosti pro editaci. Můžete změnit text, barvu a velikost písma nebo například i nastavit, aby se tato komponenta nezobrazovala na mobilních zařízeních.

Set Link