Záchrana opuštěného košíku emailem a na Facebooku a Instagramu

Byla by škoda ztratit zákazníka, který nedokončí nákup. Často se dá situace zachránit. Incomaker umožňuje velmi snadno nastavit kampaně, které zákazníka přivedou zpět. Nejjednodušší je kampaň opuštěný košík, která upozorní zákazníka emailem. Lepší účinek má ale i současné zapojení reklamy na Facebooku prostřednictvím facebookových publik.

Opuštěný košík

Zákazník dá zboží do košíku, ale nedokončí nákup. Během 30 minut obdrží email s připomenutím zboží, které dal do košíku a výzvou k dokončení nákupu. Pokud nezareaguje, za 18 hodin se mu začne připomínka nákupu zobrazovat na Facebooku. Za 24 hodin obdrží druhé připomenut emailem (může v něm být třeba kupon na slevu). Po 30 hodinách se mu na Facebooku začne objevovat jiné, ještě urgentnější sdělení. Pokud zákazník nákup přesto nedokončí, po 5 dnech se mu zobrazovat přestane.

Pokud zákazník kdykoliv v mezidobí nákup dokončí, celá kampaň se ukončí a maily ani Facebooková reklama se mu už neukazují.

Celý tenhle komplikovaný scénář lze v Incomakeru nastavit doslova na několik kliknutí.

Nastavení 1. (rychlého) opuštěného košíku

V záložce Kampaně klikněte na Opuštěný košík, čímž spustíte průvodce nastavením.

Opuštěný košík

V prvním kroku nastavíte název kampaně a za jak dlouho od vložení zboží do košíku chcete zákazníkovi e-mail poslat. Ve výchozím nastavení je hodina, což je ideální doba pro odeslání rychlého opuštěného košíku. Můžete také nastavit, aby konkrétnímu zákazníkovi přišel košík pouze jednou v určitém časovém intervalu. V tomto případě zaškrtněte možnost Poslat maximálně jednou za a vyplňte časový údaj ve dnech. Pokud zákazník u vás nakupuje pravidelněji, nemůže se mu potom stát, že jej budou obtěžovat příliš mnoho emailů.

U opuštěného košíku v Incomakeru lze nastavit ještě mnoho dalších detailů, podrobněji v článku o opuštěných košících.

Opuštěný košík

Nastavení 2. (pomalého) opuštěného košíku

Znovu kliknete v obrazovce Kampaně na Opuštěný košík a úplně stejným způsobem vytvoříte druhou událost. Rozdíl bude jen v čase. Druhý emailový košík se často posílá po 24 hodinách. Zvažte, jestli zákazníka k nákupu nějak nemotivujete, třeba nabídkou slevového kuponu.

Nemusíte se starat o propojení s první událostí či nějakou vazbou na nákup, Incomaker se o to postará sám.

Zobrazení upomenutí na Facebooku a Instagramu

Někteří zákazníci emaily moc nečtou, ale může na ně fungovat, když jim ukážeme připomínku nákupu produktu formou reklamy na Facebooku. Facebook nabízí možnost nasměrovat reklamu na různě definované okruhy uživatelů (publika). Incomaker umožňuje automaticky do takových okruhů vložit příslušné kontakty. Pokud Facebook kontakt rozpozná, začne zákazníkovi příslušnou reklamu - upomínku nákupu ukazovat.

Facebook cart - example

Nastavení je nesmírně snadné. V Kampaních klikněte na Opuštěný košík pro Facebook a Instagram

Facebook - okruh uživatelů

Vybereme okruh, kam budeme kontakt vkládat. Ten byste potom měli mít ve Facebook business manageru spojen s příslušnou reklamou, kterou chcete zákazníkovi ukázat. Kampaň si nějak pojmenujte.

Vyberte účet na sociální síti, který máte propojený s Incomakerem. Pokud žádný účet propojený nemáte, můžete jej připojit např. na záložce Sítě. Automaticky se vám rovnou zobratí účet (či účty) pro reklamu, které máte s účtem v business manageru spojeny. Vyberte účet či účty, u kterých chcete pracovat s okruhem uživatelů.

Případně můžete okruh uživatelů i vytvořit. Nezapomeňte ale, že platí pravidla Facebooku, která neumožňují zobrazování reklamy, pokud je okruh uživatelů příliš malý.

Okruhy uživatelů Facebook

Nyní už jen stačí nastavit interval, kdy se má zákazník do okruhu uživatelů vložit (např. po 18 hodinách) - tedy kdy se mu má začít zobrazovat reklama - a kdy se z něj má vyjmout (např. po 2 dnech) - tedy kdy se mu reklama přestat zobrazovat. Rozumí se samo sebou, že pokud zákazník mezitím nákup dokončí, je kontakt z okruhu vyřazen automaticky ještě před lhůtou. Není třeba to zvlášť nastavovat.

Časování vložení a vyjmutí z okruhu

Zobrazení druhého upomenutí na Facebooku a Instagramu

Pokud ani poté zákazník produkt nezakoupí, můžete mu zobrazit ještě další upozornění. Např. přidat pobídku k nákupu v podobě slevového kuponu nebo naopak zapnout méně konkrétní reklamu, která připomíná značku. Za tím účelem vložíte kontakt na jiného okruhu uživatelů, který máte připraven.

Postupujete úplně stejně jako v předchozím kroku, tedy v Kampaně založíme další Opuštěný košík pro Facebook a Instagram. Pouze vybereme (či vytvoříme) jiné publikum a nastavíme příslušné časy.

Opuštěný košík na Facebooku a Instagramu

Opět nemusíme mít starost o návaznost. Incomaker sám zařídí, že pokud příslušný zákazník nakoupí, je vyjmut z okruhů a všechny aktivity na mailu i Facebooku a Instagramu se pro něj okamžitě ukončí.