Zástupné texty

Incomaker umožňuje řadu možností, jak personalizovat obsah. Můžete personalizovat maily podle uživatelů, kterým je směřován mailing, personalizovat příspěvky do sociálních sítí podle profilu, kam má být umístěn, obsah webu podle uživatele, který si jej prohlíží apod.

Vložení zástupného textu

V případě mailů se personalizace děje pomocí zástupných polí, která lze vkládat do těla emailu a za ty je automaticky doplněn obsah. Zástupný text lze vložit tak, že kurzor umístíte tam, kde chcete zástupný text mít a kliknete na tlačítko Personalizace na nástrojové liště.

Placeholder

Objeví se nabídka možných zástupných polí, kde si můžete vybrat. Nabídka obsahuje všechna pole z karty kontaktu, pole z předchozích kroků editace, stejně jako pole uživatelsky definovaná z nejrůznějších databází.

Placeholders

Po výběru dojde k vložení vlastního zástupného textu. Například při výběru Oslovení se v textu objeví následující zástupný text:

__salutation__

Pokročilí uživatelé nemusejí hledat zástupné znaky v menu a mohou je psát rovnou z klávesnice.

V případě, že příslušná datová položka neexistuje, například příslušný uživatel nemá oslovení vyplněno, nebude mu email odeslán. To nemusí být žádoucí a proto pole umožňuje zařadit alternativy. To lze docílit pomocí oddělovače || (dvě svislítka).

__salutation||name__,

...značí, že pokud má uživatel vyplněno oslovení, bude dosazeno oslovení. Pokud tomu tak není, bude dosazeno jméno. V případě, že ani to u daného kontaktu neexistuje, nebude email odeslán.

Aby byl mail odeslán i v případě nevyplněného oslovení, lze na konec řady alternativ zařadit text v uvozovkách, který je doplněn, pokud nic z předchozího není dostupné. Následující příklad je velmi častý a dosadí oslovení z kontaktu a pokud by nebylo vyplněno, dosadí Dobrý den. Nezapomeňte v tomto případě na konec řádky vložit čárku, kterou obvykle příslušné pole samo o sobě neobsahuje, aby oslovení odpovídalo pravidlům českého pravopisu.

__salutation||name||"Dobrý den"__,