Zásady ochrany osobních údajů

Díky, že používáte Incomaker, produkt a služby společnosti Incomaker s.r.o. (“Incomaker”, “my”, “nás” nebo “nám”, atd.). Jsme odhodláni chránit vaše osobní informace a právo na soukromí.

Když navštívíte naše webové stránky jako např. www.incomaker.com, mobilní aplikaci a využíváte naše služby, svěřujete nám své osobní údaje. Pokusíme se vám co nejjasněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva k nim máte. Doufáme, že vám bude věnovat nějaký čas, abyste si ji pozorně přečetli, protože je to důležité. Pokud v této politice ochrany soukromí existují nějaké podmínky, s nimiž nesouhlasíte, přestaňte používat naše weby nebo aplikace a naše služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek (např. www.incomaker.com, atd.), mobilních aplikací („Aplikace“) a / nebo souvisejících služeb, prodeje, marketingu nebo událostí (odkazujeme na ně společně v této politice ochrany soukromí jako „Stránky“).

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám to pomůže činit informovaná rozhodnutí o sdílení osobních údajů s námi. 

1. JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME? 

Osobní údaje, které nám poskytujete 

Stručně: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je jméno, adresa, kontaktní informace, hesla a bezpečnostní data, platební informace a přihlašovací údaje sociálních médií. 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na Stránkách nebo v Aplikacích, když vyjadřujete zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách na Stránkách nebo Aplikacích nebo nás kontaktujete jinak.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a na Stránkách nebo Aplikacích, jež používáte, akcích, které provedete, a produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Jméno a kontaktní údaje. Sbíráme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další podobná kontaktní data.

Přístupové údaje. Sbíráme hesla, rady pro hesla a podobné bezpečnostní informace používané pro ověřování a přístup k účtu.

Platební údaje. Pokud provádíte nákupy našich služeb online, můžeme sbírat platební údaje, jako je číslo platebního nástroje (například číslo kreditní karty) a bezpečnostní kód spojený s platebním nástrojem a shromažďujeme údaje potřebné ke zpracování vaší platby. Všechny platební údaje jsou uloženy naším zpracovatelem plateb. Máte-li dotazy ke zpracování vašich platebních údajů, měli byste kontaktovat našeho zpracovatele plateb přímo a prostudovat jeho podmínky ochrany soukromí.

Přihlašovací údaje sociálních sítí. Nabízíme vám možnost registrace pomocí přihlášení k sociálním sítím, jako je Facebook, Twitter nebo jiný účet sociálních sítí. Pokud se rozhodnete registrovat tímto způsobem, budeme shromažďovat informace popsané v části nazvané "JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ" níže.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a vy nás musíte informovat o všech změnách těchto osobních údajů.

Informace sbírané automaticky 

Stručně: Některé informace – například adresa IP a / nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky při návštěvě našich Stránek nebo Aplikací.

Při návštěvě, používání nebo procházení Stránek nebo Aplikací automaticky shromažďujeme určité informace. Tyto informace neobsahují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou obsahovat informace o zařízení a způsobu jeho použití, jako je adresa IP, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové předvolby, odkazující adresy URL, název zařízení, země, poloha, informace o tom, jak a kdy používáte naše weby nebo aplikace a další technické informace. Tyto informace jsou nezbytné především pro zachování bezpečnosti a provozu našich stránek nebo aplikací a pro účely interní analýzy a podávání zpráv.

Stejně jako mnoho jiných firem shromažďujeme informace také prostřednictvím cookies a podobných technologií.

Informace shromažďované skrze naše Aplikace

Stručně: Když používáte naše Aplikace, můžeme shromažďovat informace týkající se vaší geografické polohy, mobilního zařízení, push notifikací, aj.

Pokud používáte naše Aplikace, můžeme rovněž shromažďovat následující informace:   

Informace o zeměpisné poloze. Můžeme požádat o přístup nebo povolení a sledovat informace o poloze z vašeho mobilního zařízení, a to buď nepřetržitě, nebo během používání naší mobilní aplikace, a poskytovat tak služby založené na poloze. Pokud chcete změnit náš přístup nebo oprávnění, můžete tak učinit v nastavení zařízení.    

Přístup k mobilnímu zařízení. Můžeme požádat o přístup k některým funkcím z vašeho mobilního zařízení nebo o povolení k těmto funkcím, včetně zpráv SMS ve vašem mobilním zařízení, účtů sociálních médií, připomenutí, kalendáře a dalších funkcí. Pokud chcete změnit náš přístup nebo oprávnění, můžete tak učinit v nastavení zařízení.     

Push Notifications. Můžeme požádat o zaslání oznámení o vašem účtu nebo mobilní aplikaci. Chcete-li se z těchto typů komunikace odhlásit, můžete je v nastavení zařízení vypnout. 

Informace sbírané z jiných zdrojů

Stručně: Můžeme shromažďovat data z veřejných databází, od marketingových partnerů, platforem sociálních sítí a z dalších externích zdrojů.  

Informace o vás můžeme získat i z jiných zdrojů, například z veřejných databází, ze společných databází marketingových partnerů, z platforem pro sociální sítí (např. z Facebooku) a od jiných třetích stran. Příklady informací, které dostáváme z jiných zdrojů, zahrnují: informace z profilu sociálních sítí (vaše jméno, pohlaví, datum narození, e-mail, bydliště, identifikační čísla vašich kontaktů, adresa URL profilu a další informace, které si zvolíte zveřejnit); marketingové příležitosti a výsledky hledání a odkazy, včetně placených seznamů (jako jsou sponzorované odkazy).

2. JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME?  

Stručně: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a / nebo na vašem souhlasu. 

Osobní informace sbírané prostřednictvím našich Stránek či Aplikací používáme pro řadu obchodních účelů, jež jsou popsané níže. Vaše osobní informace zpracováváme pro tyto účely v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy („Účely obchodu“), abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu nebo ji plnit („Smluvní“), s vaším souhlasem („Souhlas“) a / nebo pro splnění našich zákonných povinností („Zákonné důvody“). U níže vyjmenovaných účelů využití uvádíme konkrétní důvody zpracování. 

Informace, které získáme nebo obdržíme používáme pro:  

Pro usnadnění vytvoření účtu a přihlašovacího procesu. Jestliže se rozhodnete propojit svůj účet u Incomakeru s účtem třetí strany (jako např. Google nebo Facebook), používáme informace, které nás dovolíte získat od těchto třetích stran ke zjednodušení vytvoření účtu a přihlašovacího procesu. Pro další informace se podívejte na sekci: "JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ" níže.

Pro zasílání marketingových a obchodních sdělení. My a / nebo naši marketingoví partneři můžeme použít osobní údaje, které nám poskytnete pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Můžete se kdykoli odhlásit z našich marketingových e-mailů (viz níže "JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ").

Pro zasílání informací týkajících se našeho obchodního vztahu. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktu, službách a nových funkcích a / nebo informacích o změnách našich smluvních podmínek.

Pro plnění a řízení vašich objednávek. Vaše informace můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek či plateb prostřednictvím Stránek nebo Aplikací.

Za účelem publikace referencí. Na našich Stránkách či Aplikacích publikujeme reference, které mohou obsahovat osobní údaje. Před vložením reference si opatříme váš souhlas s použitím vašeho jména a reference. Pokud si přejete aktualizovat nebo smazat své reference, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@incomaker.com a nezapomeňte uvést své jméno, místo umístění reference, a kontaktní informace.

Pro získání zpětné vazby. Můžeme použít vaše osobní informace, abychom od vás dostali zpětnou vazbu a kontaktovat vás ohledně vašich zkušeností s použitím Stránek nebo Aplikací.

Za účelem uskutečňování našich všeobecných obchodních podmínek.

Za účelem plnění zákonných požadavků a prevence škod. Pokud obdržíme požadavek na základě zákonného ustanovení, můžeme při přípravě odpovědi nahlížet do vašich dat.

Pro jiné obchodní účely. Vaše informace můžeme použít pro jiné obchodní účely, jako je analýza dat, identifikace trendů, měření efektivity našich propagačních kampaní a vyhodnocení a zlepšení našich Stránek nebo Aplikací, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE NĚKOMU POSKYTNUTY?  

Stručně: Poskytujeme informace pouze s vaším souhlasem, abychom vyhověli zákonům, abychom chránili vaše práva, anebo abychom splnili, k čemu jsme se vám zavázali.

Můžeme zpracovávat nebo sdílet data na základě následujících titulů:

Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud jste nám dali konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů ve příslušném smyslu.

Oprávněný zájem: Můžeme zpracovat vaše údaje, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných zájmů.

Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme vaše osobní údaje zpracovat, abychom splnili podmínky naší smlouvy.

Zákonné povinnosti: Vaše informace můžeme poskytnout třetím stranám, pokud jsme tak povinni učinit na základě platných právních předpisů, soudního příkazu nebo výzvy či předvolání k soudu či orgánům veřejné správy, pokud nám taková povinnost bude uložena.

Důležité zájmy: Vaše informace můžeme poskytnout, pokud je nezbytné vyšetřit, předcházet nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich smluvních podmínek, podezření z podvodu, situací, které zahrnují potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností, nebo jako důkaz v soudních sporech, ve kterých jsme zapojeni.

Konkrétněji budeme možná potřebovat zpracovat některá vaše data nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

Dodavatelé, konzultanti a poskytovatelé služeb. Můžeme sdílet vaše údaje s dodavateli, poskytovateli služeb nebo našimi partnery, kteří pro nás vykonávají služby nebo pracují v našem zastoupení a musejí mít k takovým informacím přístup, aby takovou práci provedli. Příklady zahrnují: zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, služby zákazníkům a marketingové služby. Vybraným třetím stranám můžeme povolit používání technologie sledování na Stránkách nebo Aplikacích, což jim umožní sbírat data o tom, jak v průběhu času komunikujete se servery nebo aplikacemi. Tyto informace mohou být použity mimo jiné k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu a lepšímu porozumění online aktivitám. Pokud není popsáno v těchto Zásadách, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme žádné z vašich informací třetím stranám pro jejich propagační účely.

Inzerenti. Na našich Stránkách a Aplikacích můžeme používat služby třetích stran, které provozují reklamní systémy. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách našich webových stránek a dalších webových stránek, které jsou obsaženy ve webových cookies a dalších sledovacích technologiích, aby zobrazily reklamy na zboží a služby, které vás zajímají.

4. S KÝM MOHOU BÝT VAŠE INFORMACE SDÍLENY?

Stručně: Informace sdílíme pouze s následujícími třetími stranami:  

Vaše informace sdílíme a sdělujeme pouze následujícím třetím stranám. Kategorizovali jsme je tak, abyste mohli snadno porozumět účelu našich postupů shromažďování a zpracování dat. Pokud jsme vaše údaje zpracovali na základě vašeho souhlasu a chcete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás.

Za účelem umožnění připojování služeb třetích stran
Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn

Provoz a optimalizace síťové infrastruktury
Microsoft Azure, Contabo, Forpsi

Retargeting
Google Ads, Google Analytics

5. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně: Můžeme používat cookies a jiné sledovací technologie, abychom sbírali a ukládali vaše informace.

Můžeme používat cookies a podobné sledovací technologie (např. webové beacony a pixely) pro přístup nebo ukládání informací. Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak můžete určité soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v našich Zásadách cookies.

6. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

Struně: Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo se přihlásit na naše webové stránky pomocí účtu sociálních sítí, můžeme získat přístup k určitým vašim informacím.

Naše Stránky nebo Aplikace vám nabízejí možnost registrace a přihlášení pomocí přihlašovacích mechanismů sociálních sítí třetích stran (jako jsou např. přístupy na Facebook nebo Twitter). Pokud se to rozhodnete provést, budeme od vašeho poskytovatele sociálních sítí dostávat určité informace o vašem profilu. Informace, které obdržíme, se mohou lišit v závislosti na příslušném poskytovateli sociálních sítí, ale často obsahují vaše jméno, e-mailovou adresu, seznam přátel, obrázek profilu a další informace, které se rozhodnete zveřejnit.

Informace, které obdržíme, použijeme pouze pro účely, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo které vám jinak budou na Stránkách nebo v Aplikacích objasněny. Vezměte prosím na vědomí, že nekontrolujeme a neodpovídáme za další použití vašich osobních údajů poskytovatelem sociálních sítí. Doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje, a jak můžete na jejich stránkách a aplikacích nastavit předvolby ochrany osobních údajů.

7. JAKÝ JE NÁŠ VZTAH K WEBŮM TŘETÍCH STRAN?

Stručně: Nejsme zodpovědní za bezpečnost jakýchkoliv informací, které poskytnete provozovatelům třetích stran, kteří u nás inzerují, ale nejsou s námi či našimi službami spojeni.

Stránky nebo Aplikace mohou obsahovat reklamy třetích stran, které s námi nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, služby nebo mobilní aplikace. Nelze zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné údaje shromážděné třetími stranami. Nejsme zodpovědní za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení a zásady třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, na které mohou odkazovat Stránkami nebo Aplikace. Doporučujeme prostudovat zásady těchto třetích stran, případně je kontaktovat.

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE? 

Stručně: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelu uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ledaže zákon stanoví jinak.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není vyžadováno nebo povoleno delší období uchovávání (např. daňové, účetní nebo jiné zákonné požadavky). Pokud nemáme žádné legitimní obchodní důvody zpracovávat vaše osobní údaje, smažeme je nebo anonymizujeme nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v zálohových archivech), zabezpečíme uložení vašich osobních údajů a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude smazání možné.

9. JAK VAŠE INFORMACE ZABEZPEČUJEME? 

Stručně: Vaše osobní údaje chráníme prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou určena k ochraně bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. Mějte však na paměti, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je 100% bezpečný. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos vašich osobních informací našim Stránkám či Aplikacím nebo z nich je na vaše vlastní riziko (např. viry, „trojské koně“ apod.). Ke službám byste měli přistupovat pouze v bezpečném prostředí.

10. SBÍRÁTE DATA NEZLETILÝCH OSOB?

Stručně: Vědomě nesbíráme data o dětech mladších 13 let.

Vědomě nesbíráme data o dětech mladších 13 let. Používáním Stránek nebo Aplikací prohlašujete, že je vám alespoň 13 let nebo že jste rodič nebo opatrovník takové nezletilé osoby a souhlasíte s tím, aby webové Stránky nebo Aplikace taková nezletilá osoba používala. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, účet deaktivujeme a přijmeme přiměřená opatření, abychom tyto údaje z našich záznamů okamžitě odstranili. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme získali od dětí mladších 13 let, kontaktujte nás na adrese privacy@incomaker.com.

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně: V některých zemích, například v zemích Evropského hospodářského prostoru, máte práva, která vám umožní lepší přístup k vašim osobním informacím a kontrolu nad nimi. Účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých zemích (např. v zemích Evropského hospodářského prostoru) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně údajů. Ty mohou zahrnovat právo (i) žádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo vymazání; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně právo přenositelnosti údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Chcete-li takovou žádost učinit, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Budeme brát v úvahu a projednáme každou námitku v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud příslušné osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Upozorňujeme však, že to neovlivní zákonnost zpracování předtím, než byl souhlas odvolán.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje nezákonně zpracováváme, máte také právo stěžovat si u místního orgánu dozoru nad ochranou údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Uživatelský účet

Pokud byste kdykoli chtěli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo ukončit svůj účet, můžete:

 Přihlásit se do vašich uživatelských nastavení a aktualizovat váš uživatelský účet.

 Kontaktovat nás s žádostí úpravy nastavení vašeho účtu.

Po vaší žádosti o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo smažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace však mohou být u nás uchovávány, aby se předešlo podvodům, řešily problémy, mohly být použity pro účely vyšetřování, realizovaly se ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a / nebo pokud je to nutné k tomu, abychom dostáli zákonným požadavkům.

Cookies a podobné technologie: Incomaker ukládá tyto typy cookies:

■  inco_session_temp_browser
Používána Incomakerem, sleduje jak dlouho je uživatel na stránce.

■  incomaker_actions
Používána Incomakerem pro ukládání informací o popupech.

■  incomaker_p, p##xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx, permId
Používána Incomakerem jako dlouhodobá session uživatele.

■  incomaker_scroll_page
Používána Incomakerem pro uložení pozice na stránce.

■  incomaker_url_st
Používána Incomakerem pro uložení navštívených stránek.

■  ____tempSessionKey____, tempUUID
Používána Incomakerem jako krátkodobá session uživatele.

   

Odhlašování z mailových rozesílek: Můžete se kdykoli odhlásit z našeho marketingového e-mailového seznamu kliknutím na odkaz odhlásit v e-mailech, které odesíláme, nebo nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Poté budete odstraněni ze seznamu pro rozesílky marketingových e-mailů – přesto vám budeme muset zasílat e-maily související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu. Odhlásit se můžete rovněž následujícími způsoby:

 Nastavit své emailové preference při registraci účtu.

 Upravit svá nastavení v Nastavení účtu.

 Kontaktovat nás s žádostí úpravy nastavení vašeho účtu.

12. OVLÁDÁNÍ PRVKŮ PRO ZAMEZENÍ SLEDOVÁNÍ 

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci „Do-Not-Track“ („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, aby se nesbírala a nesledovala data o vašem procházení webu. Nebyla přijata žádná jednotná technologická norma pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky komunikuje vaši volbu, abyste nebyl sledován online. Pokud bude přijat závazný standard pro online sledování, budeme vás o této praxi informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

13. MAJÍ OBČANÉ KALIFORNIE NĚJAKÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA?

Stručně: Ano, jste-li občan státu Kalifornie, máte zvláštní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Sekce 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie, také známá jako zákon “Shine The Light”, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou občany Kalifornie, požádat nás jednou ročně bezplatně o informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce sdíleli osobní údaje. Pokud jste rezidentem Kalifornie a chcete takovou žádost podat, zašlete nám prosím svou žádost písemně pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte na našich Stránkách či Aplikacích registrovaný účet, máte právo požádat o odstranění nežádoucích dat, která zveřejníte na Stránkách nebo v Aplikacích. Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací a uveďte e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu a prohlášení o pobytu v Kalifornii. Ujistíme se, že data nejsou veřejně zobrazována na stránkách nebo v aplikacích, ale uvědomte si, že data z našich systémů nemusí být zcela nebo komplexně odstraněna.

14. AKTUALIZUJETE TYTO ZÁSADY?

Stručně: Ano, tyto zásady aktualizujeme, kdykoliv je to nezbytné, abychom vyhověli platným zákonům.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem a číslem verze a bude účinná, jakmile bude zveřejněna. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, můžeme vás na to upozornit. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace. ¨

15. JAK NÁS MŮŽETE STRAN TĚCHTO ZÁSAD KONTAKTOVAT?

Pokud máte otázky či připomínky stran těchto Zásad, můžete poslat email na privacy@incomaker.com nebo poštou na:

Incomaker s.r.o.  
Haškova 1582
Roztoky
25263
Česká republika


Verze 1.01 z 3.4.2019