marketing

woman sending SMS

Míra otevření zpráv: 91 %?

Snem každého marketéra je, aby si zákazník přečetl všechny doručené emaily. Bohužel s mírou otevření 20-25 % je toto jako realita dost vzdálené. Nicméně existuje komunikační kanál, u kterého je míra otevření v průměru vyšší než 90 %: SMS.

  • SMS mají vynikající průměrnou míru otevření (přes 90 %)
  • náklady na SMS, zohledňující míru otevření, jsou velmi podobné nákladům na email
  • počty kliknutí v SMS jsou srovnatelné s emaily (1-4 %)

Snem každého marketéra je, aby si zákazník přečetl všechny doručené emaily. Bohužel s mírou otevření 20-25 % je toto jako realita dost vzdálené. Nicméně existuje komunikační kanál, u kterého je míra otevření v průměru vyšší než 90 %: SMS.

Continue reading →
woman sending SMS

91% de taxa de abertura das suas mensagens?

  • SMS têm uma excelente media de taxa de abertura (acima de 90%)
  • Os custos ajustados das taxas de abertura das SMS podem ser aproximadamente os mesmos do email
  • Taxas de cliques das SMS são similares ao email (1-4%)

O sonho de um profissional de marketing é que o cliente leia quase todos os e-mails enviados. No entanto, com taxas de abertura entre 20-25%, está longe da realidade. Mas existe um canal com taxas de abertura superiores, em média, a 90%: SMS.

Continue reading →
woman sending SMS

91% open rate for your messages?

  • SMS have excellent average open rates (over 90%)
  • Open-rate adjusted costs of SMS could be almost the same as the costs of the email
  • Click rates of SMS are similar to email (1-4%)

A marketer’s dream is that the customer would read almost every email sent. However, with open rates between 20-25 % it is far from being reality. However, there is a channel with open rates higher than 90% on average: SMS.

Continue reading →
computer screen with AB test
admin's picture

The Advantages of A/B Testing

Continue reading →
computer screen with AB test
admin's picture

The Advantages of A/B Testing

Continue reading →

Klíčové pro každého podnikatele je prodat své produkty nebo služby. K tomu zjednodušeně řečeno slouží marketing. Ten je obvykle spojován s reklamou nebo prezentací toho, co chci nabídnout zákazníkům. Jenže časy se rychle mění a dnes se stále více hovoří o digitálním marketingu. Co vše si máme představit pod tímto pojmem?

Continue reading →

AI in marketing - lessons learned from the conference

On Monday 9.10.2017, Incomaker had a presentation at Marketing Monday in Prague.

A common conclusion agreed by virtually all speakers was that there is nothing like AI if we understand artificial intelligence as something that could resemble or even replace human reasoning. There is nothing like that and most likely will not be. It is more accurate to speak about machine learning, deep learning, various sophisticated statistical algorithms, automation, etc.

Continue reading →

Podpora současného využití více marketingových kanálů současně je velmi mocná funkcionalita. Při dnešním zahlcení lidí informacemi je nutné zasahovat je současně z více stran. Různé segmenty také reagují na různé kanály různě. Incomaker podporuje mailing, sociální sítě, mobilní aplikace, blogy, internetovou reklamu a další kanály, čímž zvyšuje efektivitu marketingu o desítky procent. Pro co nejefektivnější využití je třeba připojit do Incomakeru co nejvíce marketingových kanálů.

Czech
Continue reading →