Posíláte svým zákazníkům e-mailové newslettery a nejste si jisti jejich výkonem? Sledovat výkon vašich kampaní je stejně důležité jako posílat kvalitní a profesionálně vypadající obsah. Bez sledování úspěšnosti kampaní se neobejdete, pokud chcete vaše činnosti zlepšovat a posouvat se dál. V tomto článku se společně podíváme na 10 klíčových metrik, které by měl každý marketér sledovat, aby maximalizoval výkon svých newsletterů a dosáhl tak lepších výsledků. 

  • Míra doručení (Delivery rate): Představuje procento e-mailů, které byly úspěšně doručeny do schránky příjemce z celkového počtu odeslaných e-mailů. Jinými slovy měří efektivitu doručování e-mailů tím, že udává podíl e-mailů, které dorazily do schránky, aniž by se vrátily zpět nebo byly označeny jako spam. 
  • Míra otevření (Open rate): Tato metrika měří procento příjemců, kteří otevřeli váš e-mail. Vysoká míra otevření naznačuje, že váš předmět a jméno odesílatele byly dostatečně přesvědčivé, aby příjemce přiměly k otevření e-mailu.
  • Míra prokliku (CTR): Jaké procento lidí, kliklo na odkaz v e-mailu? Jde o klíčovou metriku, která ukazuje, kolik lidí se zabývalo vaším obsahem nad rámec pouhého otevření e-mailu.
  • Míra vrácení (Bounce rate): Jde o procento e-mailů, které nebyly doručeny z důvodu neplatných e-mailových adres nebo jiných důvodů. Dělí se pak dále na soft bounce, kdy je schránka adresáta plná nebo dočasně nedostupná, a hard bounce, kdy zprávu nelze na danou adresu trvale doručit. Vysoká míra vrácení může negativně ovlivnit doručitelnost e-mailů a pověst odesílatele.
  • Míra konverze (Conversion rate): Tato metrika měří procento příjemců, kteří po kliknutí na odkaz ve vašem e-mailu dokončili požadovanou akci, například provedli nákup nebo vyplnili formulář. Ukazuje účinnost obsahu vašeho e-mailu a srozumitelnost vaší výzvy k akci.
  • Míra odhlášení (Unsubcribe rate): Ukazuje procento příjemců, kteří se po obdržení e-mailu odhlásili ze seznamu příjemců. Může vypovídat o kvalitě obsahu vašeho e-mailu nebo četnosti zasílání e-mailů.
  • Označení za spam (Spam complaint rate): Kolik lidí označili váš e-mail jako spam? Vysoká míra stížností na spam může negativně ovlivnit doručitelnost e-mailů a pověst odesílatele.
  • Míra přeposílání (Forward rate): Kolik lidí přeposlalo e-mail dále? Vysoká míra přeposlání naznačuje, že váš obsah je hodnotný a sdílený, což může vést ke zvýšení povědomí o značce a jejího dosahu.
  • Příjmy na e-mail (Revenue per email): Tato metrika měří výši příjmů generovaných na jeden odeslaný e-mail. Může vám pomoci pochopit návratnost investic do e-mailových kampaní a identifikovat příležitosti ke zlepšení.
  • Míra zapojení (Engagement rate): Měří kolik procent lidí provedlo ve vašem e-mailu nějakou akci včetně otevření, kliknutí a konverzí. Může vám pomoci pochopit, jak dobře váš e-mailový obsah rezonuje s vaším publikem, a identifikovat příležitosti ke zlepšení zapojení.

Sledováním těchto 10 metrik můžete získat cenné informace o výkonnosti svých e-mailových kampaní a přijímat rozhodnutí založená na datech, která zlepší jejich efektivitu. Je však důležité mít na paměti, že tyto metriky by neměly být vnímány izolovaně, ale spíše jako součást komplexního pohledu na vaši e-mailovou marketingovou strategii.

Kde v Incomakeru sledovat výkon e-mailů?

Při kliknutí na každou dokončenou kampaň se zobrazí okno s reporty, případně můžete v horním navigačním menu můžete rozkliknout kartu “Reporty” a při rozkliknutí konkrétní kampaně se vám ukážou příslušné metriky.

Při kliknutí na každou dokončenou kampaň se zobrazí okno s reporty.

Glazed Hide Regions
Secondary Header
0 Comments
Friday, March 10, 2023 By Ngan Vu